19  stycznia 2021 zmarła Renata Mulik, absolwentka i emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. W 1966 roku ukończyła Technikum Rolnicze,  a w 1973 rozpoczęła pracę w „swojej” szkole, początkowo jako pracownik biurowy, a od 1990 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych  w liceum zawodowym , technikum i zasadniczej szkole zawodowej. W 2002 roku przeszła na emeryturę, […]