Skip to main content

Zakończenie szkoły w ZSP w Samostrzelu

Po 4 latach wytężonej pracy dla 21 uczniów klasy IV technikum weterynarii i rolniczego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu nadszedł dzień długo oczekiwanego końca szkoły. Mimo trudnych okoliczności, wynikających z powodu stanu pandemii, rozwiązanie klasy czwartej odbyło się w bardzo uroczysty sposób. Zadbali o to uczniowie klas III ze swoimi wychowawczyniami. […]

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młode

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodzieży w woj. kujawsko-pomorskim! Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia. – Konsultacje […]

Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Ministerstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem EuropejskiegoFunduszu Morskiego i Rybackiego”. Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały sięatrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z EuropejskiegoFunduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” […]

Wysokie wyniki egzaminów zawodowych w ZS

8 kwietnia 2021 roku uczniom IV klasy Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wręczono świadectwa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w styczniu tego roku. Zdawalność egzaminu w technikum weterynarii (kwalifikacja RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wyniosła 100 % (dla porównania […]