Skip to main content

V Konferencja Zawodowców w samostrzelski

W czwartek, 17. czerwca 2021 roku pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu kształcący się w zawodach: technik rolnik i technik weterynarii wzięli udział w V Konferencji Zawodowców, zorganizowanej przez  nauczycielkę przedmiotów zawodowych, p. Agnieszkę Krusik. Tym razem uczniowie i zaproszeni goście zebrali się w plenerze. Celem spotkania było zaprezentowanie  młodzieży treści związanych […]

Wyniki rekrutacji do projektu: „Doświadc

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie do 25 czerwca 2021 roku w sekretariacie szkoły deklaracji uczestnictwa podpisanej przez ucznia/uczennicę i opiekuna prawnego oraz podpisanie umowy i dostarczenie jej w dwóch egzemplarzach do 14 lipca 2021 roku. Niespełnienie powyższych warunków jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z listy zakwalifikowanych na […]

Weź udział w ogólnopolskim konkursie fil

#SolidarnizRolnikami Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00. Do kogo skierowany jest konkurs? Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, […]

Rekrutacja do projektu: „Doświadczenie m

Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą: Małgorzata Ciechanowska – dyrektor szkoły; Damian Poniewierski – nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu; Adrianna Grzegorek-Trybuszewska – kierownik kształcenia zawodowego. Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria: być uczniem ZSP w Samostrzelu mieć ukończone […]

Ósmoklasiści na Drzwiach Otwartych w ZSP

W środę, 2 czerwca 2021 r. już po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych mieli okazję wziąć udział w Drzwiach Otwartych, które zorganizował Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. Uroczystego otwarcia dokonała p. dyrektor Małgorzata Ciechanowska. Ósmoklasiści oraz ich rodzice, którzy bardzo licznie odwiedzili naszą szkołę, mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/ 2022, która zakłada […]