Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą: Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria: być uczniem ZSP w Samostrzelu mieć ukończone 16 lat w dniu aplikowania do uczestnictwa, Wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii zawodowej, Wykazać się wiadomościami […]