Skip to main content

Słuchacze KKZ w owczarni

 Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej, oprócz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych, mają okazję do nabycia praktycznej wiedzy podczas wycieczek do okolicznych gospodarstw. W sobotę, 25 września 2021 roku, grupa kursantów wyjechała do Broniewa, by odwiedzić gospodarstwo Pana Łukaszewicza, prezesa Regionalnego Związku Hodowców […]

Spotkanie na polu z nauką i doradztwem

20 września 2021 roku klasa 3Ft w ramach zajęć Pracowni Prowadzenia Produkcji Rolniczej wraz z nauczycielami p. Małgorzatą Piasecką oraz P. Jakubem Kawczyńskim udała się na wycieczkę dydaktyczną. Przyczynkiem do tego było organizowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie pierwsze „Spotkanie na polu z nauką i doradztwem”. Organizatorami byli KPODR Minikowo oraz Wydział Rolnictwa […]

Ale to już było i nie wróci więcej…

W środę, 15 września uczniowie ZS CKR w Samostrzelu uczestniczyli w zajęciach praktycznych przy połowie małż. Mieli oni okazję zapoznać się z warunkami hodowli zwierząt akwakultury i z zagrożeniami wynikającymi ze zmianami klimatu. Na farmę muli stażyści popłynęli statkiem, na którym mogli podziwiać uroki morza, m.in. skaczące delfiny. Niektórzy po raz pierwszy mogli doświadczyć, jak […]

VI Konferencja Zawodowców w ZSCKR w Samo

W środę , 15 września w ramach VI Konferencji Zawodowców Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu odwiedziła absolwentka szkoły Lidia Wodzińska, pracownik Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy. Poprowadziła prelekcję oraz zajęcia praktyczne dotyczące inseminacji bydła. Uczniowie zapoznali się z katalogiem buhajów oraz procesem pobierania, badania, konserwowania, konfekcjonowania i zamrażania nasienia w ciekłym […]

Na zajęciach w RSP w Sadkach

W połowie września 2021 roku klasy III i II Technikum Weterynarii wraz z Panią Agnieszką Krusik oraz klasa II Technikum Rolniczego z Panią Małgorzatą Piasecką z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu, uczestniczyły w zajęciach praktycznych w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach. Dzięki temu uczniowie mogli obserwować dój krów i brać w nim udział. […]