1 września 2021r. odbyła się uroczysta  inauguracja roku szkolnego w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, szkole, która od 1 stycznie podlega  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na początku uczczono 82 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej i oddano hołd jej uczestnikom. Następnie uczniowie złożyli gratulacje pani Małgorzacie Ciechanowskiej, która rozpoczęła kolejną, […]