Przez gamifikację (grywalizację) rozumie się świadome zastosowanie mechanizmów używanych przy projektowaniu gier w celu aktywizowania grupy uczestników. Dzięki wykorzystaniu jednego lub kilku elementów gry w procesie nauki możliwe jest efektywne i trwałe osiągnięcie celów edukacyjnych. Z tego powodu uczniowie klas 1, 2 i 3 Technikum Weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu utrwalali lub […]