Skip to main content

VI Konferencja Zawodowców w ZSCKR w Samo

W środę , 15 września w ramach VI Konferencji Zawodowców Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu odwiedziła absolwentka szkoły Lidia Wodzińska, pracownik Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy. Poprowadziła prelekcję oraz zajęcia praktyczne dotyczące inseminacji bydła. Uczniowie zapoznali się z katalogiem buhajów oraz procesem pobierania, badania, konserwowania, konfekcjonowania i zamrażania nasienia w ciekłym […]

Na zajęciach w RSP w Sadkach

W połowie września 2021 roku klasy III i II Technikum Weterynarii wraz z Panią Agnieszką Krusik oraz klasa II Technikum Rolniczego z Panią Małgorzatą Piasecką z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu, uczestniczyły w zajęciach praktycznych w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach. Dzięki temu uczniowie mogli obserwować dój krów i brać w nim udział. […]