Skip to main content

Słuchacze KKZ w owczarni

 Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej, oprócz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych, mają okazję do nabycia praktycznej wiedzy podczas wycieczek do okolicznych gospodarstw. W sobotę, 25 września 2021 roku, grupa kursantów wyjechała do Broniewa, by odwiedzić gospodarstwo Pana Łukaszewicza, prezesa Regionalnego Związku Hodowców […]

Spotkanie na polu z nauką i doradztwem

20 września 2021 roku klasa 3Ft w ramach zajęć Pracowni Prowadzenia Produkcji Rolniczej wraz z nauczycielami p. Małgorzatą Piasecką oraz P. Jakubem Kawczyńskim udała się na wycieczkę dydaktyczną. Przyczynkiem do tego było organizowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie pierwsze „Spotkanie na polu z nauką i doradztwem”. Organizatorami byli KPODR Minikowo oraz Wydział Rolnictwa […]