W środę, 29. września br. uczniowie klas III technikum rolniczego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wzięli udział  w konkursie pn. „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy. Spotkanie rozpoczęło się szkoleniem przeprowadzonym przez przedstawiciela KRUS dot. tematyki konkursu. Prowadzący przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej przybliżył […]