W  grudniu ogłoszono wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, której temat obejmował udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz szkoleniu,  działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Spośród nadesłanych prac, spełniających wymogi formalne i techniczne, Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców, wśród których znaleźli się uczniowie  Zespołu […]