Przez gamifikację (grywalizację) rozumie się świadome zastosowanie mechanizmów używanych przy projektowaniu gier w celu aktywizowania grupy uczestników. Dzięki wykorzystaniu jednego lub kilku elementów gry w procesie nauki możliwe jest efektywne i trwałe osiągnięcie celów edukacyjnych. Z tego powodu uczniowie klas 1, 2 i 3 Technikum Weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu utrwalali lub zdobywali nową wiedzę z przedmiotów zawodowych podczas gry terenowej- podchodów. Wyznaczony przez nauczyciela zespół stworzył trasę z punktami kontrolnymi umiejscowionymi w pięknych okolicznościach przyrody samostrzelskiej szkoły. Polecenia z każdego miejsca kontrolnego dotyczyły wiedzy merytorycznej oraz aktywności fizycznej. Uczniowie, podzieleni na grupy, wyruszali w równych odstępach czasowych, poruszali się zgodnie ze wskazówkami, wykonywali kolejne zadania, zdobywając cenne punkty. O zwycięstwie poszczególnych zespołów w każdej klasie zadecydowały dwa kryteria: liczba punktów i czas pokonania trasy. Taki aktywny początek zajęć z przedmiotów zawodowych z pewnością zachęcił młodzież z Technikum Weterynarii do dalszej efektywnej nauki! 

Joanna Marć-Pieńkowska