Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, Samostrzel 9, 89-110 Sadki, woj. kujawsko-pomorskie