Dot.: zapytania ofertowego z dnia 19.03.2021 r. na remont dachu i elewacji budynku warsztatowo – garażowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, Samostrzel 9, 89-110 Sadki.