Informuję, że od 22.03. 2021 w ZSP w Samostrzelu w określonych poniżej godzinach odbywają się konsultacje.

Z nauczycielami można kontaktować się za pomocą platformy Teams lub osobiście w szkole.