1 września 2021r. odbyła się uroczysta  inauguracja roku szkolnego w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, szkole, która od 1 stycznie podlega  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na początku uczczono 82 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej i oddano hołd jej uczestnikom. Następnie uczniowie złożyli gratulacje pani Małgorzacie Ciechanowskiej, która rozpoczęła kolejną, czwartą już kadencję jako dyrektor szkoły.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili pan Ryszard Kamiński, Wiceminister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Juliusz Młodecki,  Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, obaj absolwenci szkoły w Samostrzelu. Minister Kamiński najpierw odczytał list Ministra Rolnictwa  adresowany do szkolnej społeczności z życzeniami powodzenia w nowym roku szkolnym,
a następnie pogratulował uczniom wyboru szkoły, wspominając swój w niej pobyt.

 Dyrektor Małgorzata Ciechanowska powitała wszystkich obecnych na inauguracji, a szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych: technikum weterynarii, technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu i branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Później  uczniowie rozeszli się do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami.                             

Uroczystość przygotowali i poprowadzili uczennice klasy III technikum weterynarii: Zuzanna Doberstein i Zuzanna Strzyżewska.                                 

Tekst: Ewa Makowska