W czwartek, 17. czerwca 2021 roku pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu kształcący się w zawodach: technik rolnik i technik weterynarii wzięli udział w V Konferencji Zawodowców, zorganizowanej przez  nauczycielkę przedmiotów zawodowych, p. Agnieszkę Krusik. Tym razem uczniowie i zaproszeni goście zebrali się w plenerze. Celem spotkania było zaprezentowanie  młodzieży treści związanych z hodowlą  i  zachowaniami w naturalnym środowisku bażantów łownych.  Uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia najpierw z dużym zainteresowaniem wysłuchali dwóch tematycznych prelekcji wygłoszonych przez p. A. Krusik oraz przez p. Bogusława Zadłużnego, przedstawiciela Koła Łowieckiego nr 22 „Łoś” w Potulicach, a następnie chętnie włączyli się do rzeczowej dyskusji.   Miłymi i smacznymi akcentami pomiędzy wykładami były drożdżowe ciasta Zuzi i Izy, słodkie truskawki oraz upieczone na ognisku kiełbaski.