10 września 2021 roku uczniowie klasy II Technikum Weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do owczarni pana Piotra Łukaszewicza- prezesa Regionalnego Związku Owiec i Kóz w Bydgoszczy. W ten sposób młodzież realizuje zajęcia praktyczne z przedmiotu dotyczącego chowu i rozrodu zwierząt. W czasie wyjazdu uczniowie uzyskali od właściciela gospodarstwa wiele cennych wskazówek na temat żywienia, pielęgnacji, rozrodu i ekonomiki produkcji owiec. Następnie wykonali szereg prac związanych z utrzymaniem zwierząt- zaścielili stanowiska owiec, napełnili poidła i zadali paszę. Zdobyte doświadczenie z pewnością będzie przydatne podczas egzaminów zawodowych i w przyszłej pracy.

Zdjęcia i tekst: Joanna Marć- Pieńkowska