Początek roku szkolnego do doskonały czas na organizację wyborów władz. W tym roku wybory              do Samorządu Uczniowskiego zaplanowano na 6 października 2021r. Uczniowie wszystkich klas oddali głos na swojego kandydata. Nad przebiegiem wyborów, liczeniem głosów, czuwała komisja wyborcza, na której czele stała dotychczasowa wiceprzewodnicząca szkoły – Emilia Sztejka i opiekun samorządu   – pani Agnieszka Krusik.

W wyniku głosowania wyłoniono nowy skład samorządu:

Zuzanna Strzyżewska – przewodnicząca

Oliwia Posieczek– zastępca

Igor Bączek

Maja iciek

Igor Lemke

Adam Orzech

Joanna Pokojska

Weronika Silnicka

Marcelina Tadych

Tekst: Emilia Sztejka