Po 4 latach wytężonej pracy dla 21 uczniów klasy IV technikum weterynarii i rolniczego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu nadszedł dzień długo oczekiwanego końca szkoły. Mimo trudnych okoliczności, wynikających z powodu stanu pandemii, rozwiązanie klasy czwartej odbyło się w bardzo uroczysty sposób. Zadbali o to uczniowie klas III ze swoimi wychowawczyniami.

Dyrektor Małgorzata Ciechanowska w pożegnalnym przemówieniu najpierw podziękowała wychowawcom, nauczycielom, czwartoklasistom i ich rodzicom za owocną współpracę. Podkreśliła, że jest  dumna z wszystkich uczniów i wierzy w to, że szkoła w Samostrzelu wykształciła dobrych fachowców, również dumnych z tego, że ukończyli dobrą szkołę, kontynuującą  wieloletnią, wspaniałą tradycję szkoły rolniczej. Za aktywne zaangażowanie w różnorodne działania wyróżniono:  Lidię Kaczor, Jakuba Grochowskiego, Łukasza Brzozowskiego, Olgierda Sołdana, Adama Wajera, Wiktora Pilarczyka, Wojciecha Olearczyka, Wojciecha Łukaszewicza, Mateusza Radlaka i Kacpra Żurka. W sposób szczególny podziękowano Fabianowi Tomaszewskiemu, który przez cztery lata pełnił funkcję chorążego w szkolnym poczcie sztandarowym, a także zakwalifikował się do etapu centralnego  XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Słowa podziękowania skierowano również  do p. Violetty Tomaszewskiej, która przez siedem lat, nie szczędząc sił i środków, wspierała działania Rady Rodziców. Następnie wychowawcy klasy wręczyli uczniom świadectwa oraz pamiątkowe podarunki. W imieniu wszystkich absolwentów głos zabrał Jakub Grochowski, który podziękował dyrekcji szkoły, wychowawcom: Agnieszce Krusik, Robertowi Magierze oraz  pozostałym nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji. Uroczystość uświetniły multimedialne  prezentacje wspomnieniowe i wokalny występ Lidii Kaczor. Starszych kolegów pożegnała  i motywowała do dalszych przedsięwzięć przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, Wiktoria Wachowska.

Tekst: M. Ciechanowska, E. Makowska