19  stycznia 2021 zmarła Renata Mulik, absolwentka i emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. W 1966 roku ukończyła Technikum Rolnicze,  a w 1973 rozpoczęła pracę w „swojej” szkole, początkowo jako pracownik biurowy, a od 1990 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych  w liceum zawodowym , technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

W 2002 roku przeszła na emeryturę, co nie znaczy, że przestała pracować. We wszystko, co robiła ( a robiła bardzo dużo), angażowała się  całą sobą, na sto procent, nie szczędząc sił, energii, własnego zdrowia.

Była  do ostatniej chwili silnie związana ze  szkołą, w której się uczyła i przepracowała tyle lat, zawsze mogliśmy na nią liczyć na spotkaniach z okazji Świąt, Dnia Nauczyciela,   Hubertusie,   wycieczkach., czy balach karnawałowych. Wraz z mężem, Franciszkiem, również absolwentem i nauczycielem szkoły w Samostrzelu współorganizowała wszystkie, kolejne zjazdy absolwentów, których losy z zaangażowaniem śledziła. Troszczyła się o pamięć i groby  nauczycieli  spoczywających na cmentarzu w Sadkach.

Pełniła wiele życiowych ról: kochającej żony, oddanej matki , wspaniałej babci, a także przedsiębiorczej biznes woman. Zawsze aktywna, skora do pomocy, życzliwa dla rodziny i przyjaciół.

Odszedł nagle, niespodziewanie zdecydowanie za szybko dobry, pracowity, prawy człowiek.

Reniu, żegnamy Cię z wielkim smutkiem. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                                                   Małgorzata Ciechanowska