Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego”.

Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się
atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY
2014-2020). Znajduje się ona w Aktualnościach na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, jak również w zakładce Informacja i Promocja PO RYBY 2014-2020 pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020

Przewodnik „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” to
również 50 filmów, które sukcesywnie są publikowane na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

https://www.youtube.com/

Filmy przedstawiają każdy z projektów oraz miejsca, w których nasi bohaterowie skorzystali ze
środków pozyskanych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Zapraszamy również do śledzenia i polubienia naszych postów publikowanych systematycznie,
we współpracy z Departamentem Komunikacji i Promocji MRiRW, w mediach społecznościowych
prowadzonych przez MRiRW takich jak:

Twitter – https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1358757181403840515
Facebook – https://www.facebook.com/MRiRW/
Instagram – https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników, jak również
rozważenie zamieszczenia jej na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
Zapraszamy do lektury i oglądania.
Z poważaniem,
Sprawę prowadzi: Grażyna Skolimowska-Chałupka, tel.: 22 583 89 86
Monika Grążka
Dyrektor
Departamentu Wsparcia
Rolników
/podpisano elektronicznie/