Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą: Małgorzata Ciechanowska – dyrektor szkoły; Damian Poniewierski – nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu; Adrianna Grzegorek-Trybuszewska – kierownik kształcenia zawodowego. Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria: być uczniem ZSCKR w Samostrzelu mieć ukończone […]