Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w składzie: Ewa Makowska – przewodnicząca Olga Cegielska – członek Agnieszka Krusik – członek Damian Poniewierski – członek na posiedzeniu 12 lipca 2022 roku  dokonała weryfikacji wniosków o przyjęcie do klas I technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz pozostałych dokumentów potwierdzających spełnienie […]