Tradycyjnie 1 września to pierwszy dzień nowego roku szkolnego i kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu tego dnia spotkali się w szkolnej auli, by uroczyście w obecności pocztu sztandarowego odśpiewać hymn państwowy. Wszystkich obecnych serdecznie powitała pani dyrektor Małgorzata Ciechanowska. Wiele ciepłych […]