Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą:

 • Małgorzata Ciechanowska – dyrektor szkoły;
 • Damian Poniewierski – nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu;
 • Adrianna Grzegorek-Trybuszewska – kierownik kształcenia zawodowego.

Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria:

 1. być uczniem ZSCKR w Samostrzelu
 2. mieć ukończone 15 lat w dniu aplikowania do uczestnictwa,
 3. Wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii zawodowej,
 4. Posiadać pozytywną opinię wychowawcy zawierającą informacje dotyczące zachowania, zaangażowania w prace na rzecz szkoły.

Uczeń ubiegający się o udział w stażu w ramach Projektu musi złożyć do 24 czerwca 2022 roku deklarację zawierającą:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zgodę rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji stażu w formie pisemnej i elektronicznej.

Komisja rekrutacyjna dokona zakwalifikowania kandydatów na podstawie poniższych kryteriów:

Kryteria:Punktacja
1.Zamieszkiwanie na terenach wiejskich 
Obciążenie obowiązkami gospodarczymi
1 pkt.
1 pkt. 
2.Średnia ocen z roku szkolnego 2020/2021Średnia ocen 2-3 – 1 pkt
Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt.
Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt.
Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt.
3.Średnia ocen z roku szkolnego 2021/2022Średnia ocen 2-3 – 1 pkt
Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt.
Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt.
Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt.
4.Opinia wychowawcy/ nauczycielaNIEODPOWIEDNIA/POPRAWNA – 0 pkt  
DOBRA – 3 pkt  
BARDZO DOBRA – 4 pkt.
WZOROWE – 5 pkt.
5.Szczególne osiągnięcia1-2 pkt.
Łącznie17 pkt.

Komisja dokona analizy wyników postępowania i na tej podstawie wyłoni 20 uczestników oraz grupę osób zakwalifikowanych na listę rezerwową. Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu 2022 roku.

Osoby zakwalifikowane do listy rezerwowej przechodzą na listę osób wyjeżdżających w chwili rezygnacji uczestników z listy podstawowej.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej skierowane do koordynatora projektu w terminie 2 tygodni od chwili ogłoszeni wyników rekrutacji.

Deklarację należy składać w sekretariacie szkoły lub skan na adres e-mail szkoły (sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl)