Tradycyjnie 1 września to pierwszy dzień nowego roku szkolnego i kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu tego dnia spotkali się w szkolnej auli, by uroczyście w obecności pocztu sztandarowego odśpiewać hymn państwowy. Wszystkich obecnych serdecznie powitała pani dyrektor Małgorzata Ciechanowska. Wiele ciepłych słów skierowała do uczniów klas pierwszych technikum rolniczego, technikum weterynarii i technikum architektury krajobrazu. Pani dyrektor przedstawiła też nowozatrudnionych nauczycieli, życząc wszystkim dobrego nowego roku szkolnego. Spotkanie w auli było też okazją do wręczenia świadectw uczniom klas, które w czasie wakacji odbywały praktyki szkolne i wręczyć nagrody. W tych radosnych nastrojach uczniowie rozeszli się do klas.

Uroczystość poprowadzili Marcelina Tadych z kl. 3LT i Aleksander Leks z kl. 2LT.

Tekst: Bernadeta Sobierajska