„Będziemy Was pamiętać nie tylko z lekcji, ale z różnych, często niezwykłych sytuacji. Byliście w stanie rzucić wszystko, by z pasją zachwycać się nowym modelem ciągnika, stawiać wolierę dla bażantów, czy z fachową wiedzą prezentować stanowiska podczas Targów Edukacyjnych. Na naszych oczach, jak bażanty z woliery przeobraziliście się z nieopierzonych piskląt w dojrzałe, świadome swej wartości jednostki.” Tymi słowami Małgorzata Ciechanowska, dyrektor ZSCKR im. W. Witosa w Samostrzelu, zwróciła się do uczniów klas IV technikum rolniczego i technikum weterynarii, którzy z niecierpliwością czekali na dzień ukończenia szkoły.

Uroczystość odbyła się 29.04.2022r. i miała bardzo podniosły oraz wzruszający nastrój. Złożyło się na to wiele elementów: wyróżnienia dla najlepszych w nauce uczniów, listy gratulacyjne dla ich rodziców, podziękowania za szczególne osiągnięcia w sporcie i promowaniu szkoły, płynące z serc słowa wdzięczności dla wychowawczyń i pozostałych pracowników szkoły. a także wspomnieniowe prezentacje. Wśród zaproszonych gości znaleźli się rodzice i przedstawiciele pracodawców współpracujący ze szkołą, a o oprawę artystyczną spotkania zadbały klasy III technikum z wychowawczyniami.

B. Sobierajska.