Nareszcie nadeszły upragnione wakacje. W piątek, 24.06. zakończył się rok szkolny 2021/2022. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wszystkich zgromadzonych w szkolnej auli powitała pani dyrektor Małgorzata Ciechanowska. Na początku swojego wystąpienia przypomniała o sukcesach szkoły w minionym roku, wysokich lokatach uczniów w konkursach, uzyskaniu pięcioletniej akredytacji na realizację staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+, zorganizowaniu Drzwi Otwartych, licznych remontach, nowych pracowniach, nowoczesnym doposażeniu i pomocach dydaktycznych. Jednak zdecydowanie za największe tegoroczne osiągnięcie uznała 22 świadectwa z wyróżnieniem i przyznanie, po raz pierwszy w historii szkoły, stypendiów motywacyjnych dla grupy 42 uczniów za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Wszystkim wyróżnionym pogratulowała rewelacyjnych efektów. Spotkanie w auli było również okazją do podsumowania odbytych, w ramach projektu Doświadczenie ma znaczenie III, staży zagranicznych w Grecji i w Słowenii.  Bardzo wzruszającym akcentem uroczystości było pożegnanie pani Ewy Kaak, która po 37 latach pracy w szkolnictwie przechodzi na emeryturę. W samostrzelskiej szkole przez 28 lat była przede wszystkim pedagogiem, uczyła też wychowania do życia w rodzinie, a wcześniej pełniła również funkcję kierownika internatu. O pani Ewie padło wiele ciepłych słów. Oto niektóre z nich: zawsze służyła pomocą, wsparciem, życzliwym słowem, na pierwszym miejscu stawiała dobro ucznia, była wzorem cierpliwości i spokoju, drogowskaz w relacjach z uczniami, chodzące dobro. Na koniec, wszystkim uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły w imieniu uczniowskiej społeczności, życzenia aktywnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku złożyła Oliwia Posieczek, zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

Uroczystość z elegancją poprowadziła Marcelina Tadych z klasy II weterynarii.

Tekst: Bernadeta Sobierajska