W poniedziałek, 13 czerwca uczniowie z I klasy Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie mechanik – operator maszyn i urządzeń rolniczych w ZSCKR w Samostrzelu wraz z opiekunami p. Wojciechem Iłejko i p. Markiem Kusiem w ramach zajęć praktycznych udali się do firm zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych. Najpierw zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z 30-letnią tradycją Dam-Pol w Dębowie. Tutaj, wszyscy uczestnicy zostali obdarowani branżowymi upominkami. Na koniec  młodzież udała się do EuroTechu Bielawy, gdzie zwiedzili park maszynowy.

Niewątpliwie, nowe doświadczenia z wyjazdu uczniowie będą mogli wykorzystać w zawodowej przyszłości.

Tekst: Marek Kuś