Skip to main content

100% zdawalności egzaminów zawodowych

25 sierpnia br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku udostępniła wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzonych w czerwcu i lipcu w ramach letniej sesji egzaminacyjnej. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu po raz pierwszy do egzaminu przystąpiło 23 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Aby uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację w […]

Więcej... »

„NAŁOGI – DROGA DONIKĄD”

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY „NAŁOGI – DROGA DONIKĄD” dla uczniów gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych Cele konkursu: Uwrażliwienie młodzieży na problem uzależnień. Skłonienie do refleksji nad konsekwencjami sięgania po używki. Wspieranie innowacyjności w podejmowanych przez młodzież działaniach profilaktycznych. Promowanie profilaktycznych zachowań wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.   PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania/wiersza lub wykonanie pracy […]

Więcej... »