Skip to main content

Drzwi Otwarte w ZSCKR w Samostrzelu – ju

W piątek, 22 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyła się kolejna edycja Drzwi Otwartych. Tego dnia szkoła gościła uczniów klas ósmych okolicznych szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Młodzi goście przybyli, by poznać ofertę edukacyjną ZSCKR w Samostrzelu na nowy rok szkolny, która zakłada kontynuację istniejących […]

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. W tym roku, społeczność Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu aktywnie włączyła się w różnorodne wydarzenia, aby uczcić pamięć o […]

Studniówka w ZS CKR w Samostrzelu

Studniówkowe bale na stałe wpisały się w życie szkół średnich. To tradycja, która jest kultywowana również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Samostrzelu od początku jego istnienia. Tegoroczny bal, mimo  pandemii koronawirusa i obowiązujących obostrzeń, odbył się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i jak zawsze w murach szkoły. 15. stycznia 2022r. o […]

Przekazanie gruntów rolnych Zespołowi Sz

16 listopada 2021r podpisano protokół między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwaw Bydgoszczy a ZS CKR w Samostrzelu w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obejmującej  dwie działki położone w obrębie Samostrzel o łącznej powierzchni  35 hektarów. Dzięki temu  uczniowie technikum rolniczego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą mogli z powodzeniem realizować zajęcia praktyczne. […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Początek roku szkolnego do doskonały czas na organizację wyborów władz. W tym roku wybory              do Samorządu Uczniowskiego zaplanowano na 6 października 2021r. Uczniowie wszystkich klas oddali głos na swojego kandydata. Nad przebiegiem wyborów, liczeniem głosów, czuwała komisja wyborcza, na której czele stała dotychczasowa wiceprzewodnicząca szkoły – Emilia Sztejka i opiekun samorządu   – pani Agnieszka Krusik. […]

Pamiętamy o zmarłych nauczycielach.

Lecz oni ciągle przecież żywiNadal wytrwale są wśród nasIch dusze przy nas pozostałyTylko ich ciała zabrał czas. (Henryk Rynkowski) W tygodniu poprzedzającym Dzień Edukacji Narodowej, uczennice I. klasy Architektury Krajobrazu udały się na cmentarz w Sadkach, w celu odwiedzenia grobów zmarłych nauczycieli, uczących niegdyś w naszej szkole. Wraz z panią Małgorzatą Piasecką uczennice posprzątały groby […]