Usytuowany w pięknej zielonej dolinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzeu, posiada sześćdziesięciopięcioletnią tradycję kształcenia rolniczego.

Obecnie w jego skład wchodzą gimnazjum, technikum i szkoła zawodowa.

Placówka oferuje czteroletnie kształcenie techniczne w poszukiwanych zawodach technika weterynarii oraz technika architektury krajobrazu.

Technik weterynarii przygotowywany jest do wykonywania czynności z zakresu usług weterynaryjnych, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, takich jak:

 • rozpoznawanie objawów chorób,
 • udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom,
 • opieka nad leczonymi zwierzętami.

Technik architektury krajobrazu osiągnie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i kształtowania krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów, tj. ogrodów, parków, zieleni na osiedlach.

Technik rolnik będzie przygotowany do:

 • smodzielnego prowadzenie gospodarstwa rolniczego nastawionego na produkcję roślinną, zwierzęcą lub przetwórstwo rolne.

W naszej szkole z powodzeniem funkcjonuje również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której absolwenci przygotowywani są do pracy w wybranych przez siebie zawodach, takich jak: fryzjer, sprzedawca, tapicer, tokarz, kucharz, hydraulik i mechanik.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • naukę na jedną zmianę,
 • praktyki w nowoczesnych zakładach: leczniczych, urządzania terenów zieleni, gospodarstw rolnych; w tym zagraniczne,
 • przestrzenne i dobrze wyposażone pracownie,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną i aulę,
 • siłownię,
 • salę audiowizualną,
 • pracownie komputerowe,
 • rozwój zainteresowań na dodatkowych zajęciach , m.in. w ramach EFS,
 • bogata ofertę imprez kulturalnych,
 • dogodny dojazd do szkoły.