Czy wiesz, że….

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa to szkoła z siedemdziesięcioletnią tradycją. Ukończyło ją już ponad 5 tysięcy uczniów w różnych specjalnościach. Nasi absolwenci osiągają sukcesy na wielu płaszczyznach i ścieżkach kariery zawodowej, prowadząc własne wysoko wyspecjalizowane gospodarstwa produkcji rolnej lub firmy usługowo – produkcyjne, pracując w przedsiębiorstwach państwowych lub realizując się w nauce, kulturze czy też polityce.

 

Osiąganiu sukcesu sprzyja atmosfera pracy szkoły, jej bogate i ciągle unowocześniane wyposażenie pracowni przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowana na potrzeby ucznia, wyspecjalizowana i ciągle poszukująca nowych skutecznych rozwiązań edukacyjnych kadra pedagogiczna.

 

Dzięki pracy uczniów oraz pozyskiwanym przez dyrekcję szkoły i nauczycieli funduszom, otoczenie szkoły zmieniło się w urokliwy zakątek sprzyjający wypoczynkowi w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

Od kilku lat intensywnie monitorujemy rynek pracy i staramy się, by nasza oferta edukacyjna była zgodna z jego potrzebami i dlatego cieszy się zainteresowaniem absolwentów gimnazjum .

 

Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 2018/19 rozpoczniecie naukę właśnie u nas, w jednym z oferowanych przez nas zawodów:

  • Technik weterynarii – jeśli lubisz zwierzęta i chcesz im pomagać,
  • Technik architektury krajobrazu – jeśli kochasz rośliny, pracę w ogrodzie i masz zdolności plastyczne,
  • Technik rolnik – jeśli masz pomysły na produkcję rolniczą w gospodarstwie indywidualnym,
  • Branżowa Szkoła I stopnia – jeśli chcesz szybko podjąć pracę w wybranym zawodzie.

Przemyślany plan lekcji, kurs prawa jazdy kategorii T dla wszystkich uczniów technikum, atrakcyjne zajęcia specjalistyczne organizowane m.in. w zaprzyjaźnionych gospodarstwach specjalistycznych, możliwość rozwijania kompetencji zawodowych w ramach różnych projektów edukacyjnych realizowanych nie tylko w szkole, udział w zagranicznych wyjazdach studyjnych oraz możliwość odbycia zawodowych praktyk zagranicznych oraz wysoki współczynnik zdawalności egzaminów zawodowych w starej i nowej formule są dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem naszej szkoły.

 

W nowym roku szkolnym kierujemy również ofertę do osób dorosłych, w formie bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kształcących w kierunkach:

  • Rolnik – kwalifikacja R.03. – Prowadzenie produkcji rolniczej
  • Technik rolnik –kwalifikacje: R.03.- Prowadzenie produkcji rolniczej, R.16.- Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  • Technik architektury krajobrazu – kwalifikacje:R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

oraz szkoły policealnej w zawodzie technik weterynarii.

 

Powierz swoją przyszłość w ręce specjalistów.

Przyjedź, zobacz i przekonaj się, że potrafimy kształcić i robimy to z głową.

Nasza szkoła to najlepszy wybór!!!!

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy