UWAGA!


Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie trzecich klas gimnazjum będą korzystać z książek udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)).


 

Klasa I Technikum


 

Klasa II Technikum


 

Klasa III Technikum


 

Klasa IV Technikum


 

Klasa II Branżowej Szkoły I stopnia 


 

Klasa III Zasadniczej Szkoły Zawodowej