REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

Technikum kształcące w zawodach:

 • Technik weterynarii
 • Technik rolnik
 • Technik architektury krajobrazu

Szkoła  Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach rolniczych:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • ogrodnik
 • jeździec
 • przetwórca mięsa
 • rolnik
 • piekarz
 • rybak śródlądowy
 • przetwórca ryb
 • kucharz
 • cukiernik
 • pszczelarz

 DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI:

 • PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ZŁOŻONE ELEKTRONICZNIE,
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA  WYBRANEGO ZAWODU
 • 1 ZDJĘCIE LEGITYMACYJNE KANDYDATA,
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM,
 • ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ O WYNIKACH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY LUB GIMNAZJALNYCH

TERMINY:

Wkrótce podamy terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/21